Audyt i Benchmarking Kompetencji Kierowniczych

Audyt Kompetencji Stanowiskowych

Audyt Standardów Pracy

Audyt Systemu Motywacyjnego

Badanie Potrzeb Rozwojowych Pracowników

Badanie Satysfakcji Pracowników

Benchmarking Kompetencji Kierowniczych

Benchmarking Kompetencji Wewnętrzny

Change Management Leadership Development Program

Change Management Leadership Diagnostics Tools

Change Management Leadership Model

Coaching Menedżerski

Definiowanie Potrzeb Rozwojowych

Development Center (DC)

Diagnostyka Przed Awansem

Executive Leadership Development Program

Grupowe Ścieżki Rozwoju

Laboratorium Diagnostyczne (badanie potrzeb rozwojowych i potencjału)

Laboratorium Ewaluacji Rozwoju

Leadership & Management AC/DC ToolBox

Leadership & Management Competency Diagnostics Report

Leadership & Management Competency Diagnostics Tools

Leadership & Management Competency Model

Leadership & Management Competency Profile

Leadership & Management Development Program

Leadership & Management Potential Competency Model

Leadership & Management Questionnaire ToolBox

Leadership & Management SelfDiagnostic ToolBox

Leadership Assessment Center

Leadership Development Program

Manager & Coach Competency Development Program

Manager & Coach Competency Diagnostics Tools

Manager & Coach Competency Model

Manager+ Complex Tools

Maximizing Performance

Menedżerski Profil Kompetencyjny

Model Kompetencji Kadry Kierowniczej

Model Ról Menedżerskich w Organizacji

Ocena Kompetencji Menedżerskich i Przywódczych

Pro Business Results (Program)

Program Zarządzania Talentami

Programowanie Rozwoju Pracowników

System Kadry Rezerwowej

Transformacja Roli Kierownika Wydziału

Transformacja Roli Mistrza/Brygadzistypowrót do góry

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.