Wdrażamy skuteczne rozwiązania – teorię weryfikujemy z rzeczywistością. Poświęcamy naszą uwagę tym technikom, które przynoszą wymierne rezultaty dla naszych Klientów.

W zestawie naszych technik i narzędzi znajdują się autorskie rozwiązania i modele wypracowane w toku wieloletniej współpracy z klientami. Ich kompletna lista znajduje się poniżej.

3T Intensive Program (Train the Trainer Program)

Akademia Zarządzania i Przywództwa

Assessment Center (AC)

Audyt Efektywności Organizacji

Audyt i Benchmarking Kompetencji Kierowniczych

Audyt Kompetencji Customer Care

Audyt Kompetencji Firmowych

Audyt Kompetencji Sprzedaży

Audyt Kompetencji Stanowiskowych

Audyt Modelu Kompetencji

Audyt Norm Obsady

Audyt Organizacji Pracy

Audyt Polityki Personalnej

Audyt Procesów Sprzedaży

Audyt Standardów Pracy

Audyt Systemu Motywacyjnego

Badanie Efektywności Pracowników Działu Sprzedaży

Badanie Efektywności Szkoleń

Badanie i Ocena Skuteczności Zespołów Produkcyjnych

Badanie Jakości Obsługi Klienta

Badanie Motywacji Pracowników

Badanie Potrzeb Rozwojowych Pracowników

Badanie Satysfakcji Pracowników

Badanie ‘Tajemniczy Klient’

Benchmarking Kompetencji Kierowniczych

Benchmarking Kompetencji Wewnętrzny

Benchmarking Kompetencji Zewnętrzny

Benchmarking Standardów Pracy

Budowanie Procesów HR wokół Kompetencji

Change Management Leadership Development Program

Change Management Leadership Diagnostics Tools

Change Management Leadership Model

Coaching

Coaching Kompetencyjny

Coaching Menedżerski

Coaching Zespołowy

Coaching Zespołu

Coaching Zespołu w sytuacji kryzysowej

Controlling Personalny

Customer Care Competency Development Program

Customer Care Competency Diagnostics Tools

Customer Care Competency Model

Customer Care Orientation (Program)

Definiowanie Potrzeb Rozwojowych

Development Center (DC)

Diagnostyka Kompetencji Kierowniczych

Diagnostyka Luk Kompetencyjnych

Diagnostyka Potencjału Kierowniczego

Diagnostyka Potrzeb Rozwojowych Pracowników Działu Sprzedaży

Diagnostyka Przed Awansem

Essential TML+ Program rozwoju kadry kierowniczej niskiego szczebla

Ewaluacja Procesów Rozwojowych

Executive Coaching

Executive Leadership Development Program

Executive Outplacement Service

Grupowe Ścieżki Rozwoju

Gry Symulacyjne

Indywidualne Programy Rozwoju

Indywidualne Programy Rozwoju Menedżera (IPRM)

Indywidualne Ścieżki Rozwoju (IPR)

Intensive Development Program

Laboratorium Diagnostyczne (badanie potrzeb rozwojowych i potencjału)

Laboratorium Ewaluacji Rozwoju

Leadership & Management AC/DC ToolBox

Leadership & Management Competency Diagnostics Report

Leadership & Management Competency Diagnostics Tools

Leadership & Management Competency Model

Leadership & Management Competency Profile

Leadership & Management Development Program

Leadership & Management Diagnostics Scales of Competency Levels

Leadership & Management Interview ToolBox

Leadership & Management Potential Competency Model

Leadership & Management Questionnaire ToolBox

Leadership & Management SelfDiagnostic ToolBox

Leadership Assessment Center

Leadership Competency Model

Leadership Development Program

Logistyka Projektów Szkoleniowych

Manager & Coach Competency Development Program

Manager & Coach Competency Diagnostics Tools

Manager & Coach Competency Model

Manager+ Complex Tools

Manager+ Program przygotowujący do roli kierowniczej

Manager++ Program przygotowujący do roli menedżera średniego szczebla zarządzania

Maximizing Performance

MaxSales Effectiveness

MaxTeam Effectiveness

Menedżerski Profil Kompetencyjny

Model Efektywnej Organizacji

Model Kompetencji

Model Kompetencji Kadry Kierowniczej

Model Kompetencji Pracowników Działu Obsługi Klienta

Model Kompetencji Pracowników Działu Sprzedaży

Model Kompetencji Pracowników Poszczególnych Kanałów Sprzedaży

Model Organizacji Uczącej się

Model Ról Menedżerskich w Organizacji

Model Współpracy z Klientami

Model Współpracy z Kluczowymi Klientami

Narzędzia rozwojowe (szkolenia

Ocena Efektywności Organizacji

Ocena Efektywności Polityki Personalnej

Ocena Kompetencji Menedżerskich i Przywódczych

Ocena Kompetencji Pracowników

Ocena Postępów oraz Skuteczności Programów Rozwojowych

Ocena Potrzeb Rozwojowych Pracowników

Ograniczenie Rotacji

Ograniczenie Rotacji w Dziale Sprzedaży

Opracowanie Polityki Personalnej

Opracowanie Standardów Pracy

Optymalizacja Procesów ‘Poruszania się’ po Rynku dla Działów Sprzedaży

Optymalizacja Struktura Organizacyjnej

Optymalizacja Struktury Organizacyjnej Działu Sprzedaży

Optymalizacja Systemu Okresowej Oceny Pracowniczej

Outplacement Service

Plany Rozwoju Kompetencji

Plany Ścieżek Kariery

Plany Sukcesji

Plany Sukcesji w Działach Sprzedaży

PM+ Program adaptacyjny do nowej roli

Pracownie Umiejętności

Pro Business Results (Program)

Proces Rozwoju Pracowników

Program Rozwoju Ról Menedżerskich w Organizacji

Program Wzrostu Efektywności Pracowników Działu Sprzedaży

Program Zarządzania Talentami

Program Zwiększenia Sprzedaży

Programowanie Rozwoju Pracowników

Programy Rozwojowe dla Działów Sprzedaży

Przywództwo w Zarządzaniu Zmianą

Rekrutacja i Selekcja Pracowników

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Restrukturyzacja Zatrudnienia

Role Menedżerskie w Organizacji

Sales Competency Development Program

Sales Competency Diagnostics Tools

Sales Competency Model

Sales Development Program

Rozwój sprzedaży

Sales Leadership Competency Development Program

Sales Leadership Development

Sales Leadership Model

Sales Management Development Program

Sales Manager Competency Development Program

Sales Manager Competency Diagnostics Tools

Sales Manager Competency Model

Ścieżki Rozwoju Pracowników

Search & Selection

Skuteczny Menedżer - Program rozwoju kadry kierowniczej średniego szczebla

Strategia Utrzymania Pracowników Działu Sprzedaży

Strategie Personalne

Symulacje Rozwojowe

System Kadry Rezerwowej

System Kadry Rezerwowej w Sprzedaży

System Oceny Pracowników w Dziale Sprzedaży

System Okresowej Oceny Pracowników (SO2)

System Zarządzania Karierą i Rozwojem

System Zarządzania Kompetencjami

System Zarządzania Talentami w Sprzedaży

Talents Diagnostics ToolBox

Team Effectiveness Diagnostics Tools

Team Effectiveness Model

Team Leader+ Program przygotowujący do roli Team Leadera

Team Work Competency Development Program

Transformacja Roli Kierownika Wydziału

Transformacja Roli Mistrza/Brygadzisty

Tworzenie / Optymalizacja Standardów Pracy w Sprzedaży

Tworzenie / Optymalizacja Systemu Motywacyjnego dla Pracowników Działu Sprzedaży

Warsztat “Moderator Grup Zadaniowych’

Warsztaty Integracyjne

Warsztaty Kreatywności

Warsztaty Team Building

Warsztaty Twórczego Rozwiązywania Problemów

Wdrażanie Długofalowych Programów Rozwojowych

Wdrażanie Nowych Standardów Pracy

Zarządzanie Absencją

Zarządzanie Efektywnością Jednostki

Zarządzanie Efektywnością Organizacji

Zarządzanie Harmonogramami Szkoleń

Zarządzanie Kluczowymi Klientami

Zarządzanie Kompetencjami

Zarządzanie Projektem Rozwojowym

Zespoły Przywódczepowrót do góry

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.