Wiadomości

W dniu  15 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach  odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Studiów Dualnych, podczas którego partnerzy projektu podpisali list intencyjny. W spotkaniu, po stronie partnerów projektu wzięli udział m.in.:

Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. ,Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Rektor Elekt Politechniki Śląskiej, Anna Timofiejczuk, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju, Dziekan Elekt Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Katarzyna Konarska-Błaszczyk ,Wiceprezes Zarządu Landster Sp. z o. o. Sp. k. oraz przedstawiciele firm Electropoli Poland z Bielska-Białej, Tenneco Automotive Polska z  Rybnika, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal z Bielska Białej, Nexteer Automotive Poland z Gliwic oraz Ficomirrors Polska z Dąbrowy Górniczej, którzy wyrazili chęć dalszej współpracy w ramach projektu.

Liderem projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Utworzenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o profilu praktycznym zostało włączone do sieci K2-Kariera i Kompetencje, która jest pierwszą w Polsce inicjatywą, podjętą  przez  KSSE  w  celu  kształcenia kadry technicznej jak i inżynierskiej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem branży przemysłowej. Już w najbliższym roku akademickim  2016/2017 na studia I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn ma zostać przyjętych 35 studentów. 

Podczas spotkania miała również miejsce prezentacja Sieci K2, projektu Studiów Dualnych, oraz oferty naukowej i dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Wydziału oraz laboratoriów. 

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.