Wiadomości

Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” zrzeszający blisko 100 firm sektora automotive, oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach zainaugurował I edycję programu „Talenty Inżynierskie Sieci K2”. Niniejszy program będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach nowo uruchamianego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o profilu Kształcenia Dualnego.

Spotkanie inaugurujące odbyło się w czwartek, 16 czerwca br., w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podczas spotkania zaprezentowano program „Talenty Inżynierskie Sieci K2”, którego pierwsza edycja dedykowana jest tegorocznym absolwentom szkół średnich o dużym potencjale rozwoju na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych.

W ramach spotkania miało miejsce m.in. przedstawienie firm Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Ich przedstawiciele prezentowali swoje przedsiębiorstwa, jak również możliwe ścieżki kariery. Absolwenci mieli także okazję spotkać się z przedstawicielami studenckich kół naukowych. Z kolei pracownicy wydziału podzielili się z uczestnikami spotkania wiedzą na temat innowacyjnych kierunków prowadzonych badań. Na zakończenie odbyła się wizyta studyjna w fabryce TRW Braking Systems Polska, w Podstrefie Gliwickiej KSSE S.A., podczas której uczestnicy mieli okazję poznania nowoczesnych technologii.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.