Wiadomości

W dniu 04.10.2016 o godzinie 10.00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się  uroczysta  immatrykulacja studentów I roku Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W  immatrykulacji uczestniczyli studenci  studiów stacjonarnych, niestacjonarnych,  doktoranci, przedstawiciele rady wydziału oraz prorektorzy uczelni . Uroczystości przewodniczyła nowo wybrana Pani Dziekan Wydziału dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl. Po części oficjalnej  Pani Dziekan przedstawiła prezentację dotyczącą Wydziału Mechanicznego  Technologicznego jak  również poinformowała zgromadzonych o uruchomieniu studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Studia Dualne Sieci K2 są innowacyjnym i prestiżowym projektem na Politechnice Śląskiej, której partnerem jest firma Landster, koordynująca projekt oraz KSSE S. A. i firmy, które włączyły się w projekt.

 W dalszej części miało miejsce uroczyste  odśpiewanie Gaudeamus  oraz wręczeniu indeksów przedstawicielom poszczególnych kierunków wydziału jak również doktorantom. Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie . Po części oficjalnej związanej z przyjęciem w poczet studentów odbył się wykład inauguracyjny na temat zarządzania jakością, który wygłosił  dr hab. inż. Marek Roszak, ekspert Politechniki Śląskiej, adiunkt w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym.

                              © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.