Wiadomości

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Teatrze Kortez w Katowicach odbyła się konferencja „Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy”.

Głównym celem konferencji było omówienie modelu współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami, która wzmacnia atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki, a dla uczniów stanowi gwarancję zatrudnienia na przyszłość.

Konferencja została zorganizowana przez  Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Uczestnikami byli samorządowcy ,przedstawiciele placówek oświatowych jak również przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci ostatni podkreślali w dyskusji że w ostatnim czasie podjęli się współpracy ze szkołami, co w dalszej perspektywie czasu przynosi korzyści obu stroną. Konferencja została podzielona na dwie części .

Wystąpienie pana Zbigniewa Martyniaka – kierownika w Wydziale Strategii i Współpracy z JST Kuratorium Oświaty w Katowicach, rozpoczęło drugą część konferencji  .Podczas swojego wystąpienia P. Martyniak zaprezentował zmiany które planuje Ministerstwa Edukacji i Nauki w na poziomie szkolnictwa zawodowego. Następnie odbyła się dyskusja ekspertów.

Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Katarzyna Konarska -Błaszczyk – Wiceprezes  Zarządu  Landster Sp.zo.o. Sp.k  i partner Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.