Wiadomości

Dnia 15 grudnia br. na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się spotkanie poświęcone projektowi Studia Dualne Sieci K2.

Na spotkaniu obecni byli partnerzy projektu m.in. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego,dr hab. inż. Krzysztof Janerka, prof. nzw. w Pol. Śl, opiekun studiów dualnych,dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. nzw. w Pol.Śl., Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, Piotr Wojaczek, Prezes KSSE S. A. ,Katarzyna Konarska - Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu Landster Sp. z o. o. Sp. k oraz Ewa Brodzińska, Młodszy Konsultant Landster , jak również pracodawcy.

Podczas spotkania przedstawiono opiekuna studiów dualnych - dr hab. inż. Krzysztofa Janerka, prof. nzw. w Pol. Śl. Wypracowano również uzgodnienia dotyczące programu nauczania, umów podpisywanych między partnerami, pracodawcami oraz studentami, oraz kwestii wypłacania stypendiów. Omówiono również konferencję dot. Studiów dualnych, która odbędzie się w marcu 2017.
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.