Wiadomości

W dniu 6 marca br. miała miejsce I  Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, która została zorganizowana przez Politechnikę Śląską, miasto Gliwice oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Konferencja była poświęcona  współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie kształcenia, a zwłaszcza w zakresie studiów dualnych. W wydarzeniu wziął udział wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego P. Jarosław Gowin ,który wskazał, że tematyka studiów dualnych jest jednym z elementów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jak również w aspekcie  rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w najbliższych latach.

Premier w swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę, że obecnie system kształcenia powinien zostać dostosowany do bieżących potrzeb pracodawców, jak również powinien zostać oparty na wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jarosław Gowin wspomniał również o wprowadzeniu przez uczelnie wyższe kształcenia praktycznego w formie studiów dualnych, m.in. przytoczył tu przykład Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezes Rady Ministrów przypomniał, że tego typu wdrożeniową ścieżkę kariery od lat prowadzą europejskie ośrodki akademickie m.in. w Danii, Francji czy Niemczech. Zapowiedział również wsparcie tego typu kształcenia ze strony Ministerstwa Nauki m.in. poprzez program poświęcony upowszechnianiu studiów dualnych, który resort ma w najbliższej przyszłości ogłosić.

Z kolei Rektor Politechniki Śląskiej w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że kształcąc kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii oraz nauki, należy myśleć przede wszystkim o potrzebach przyszłości. – Nie można kształcić inżyniera dla przemysłu przyszłości, wykorzystując jedynie wiedzę sprzed lat, zawartą w podręcznikach. Najnowsze technologie i wiedza techniczna są obecnie dostępne głównie w nowoczesnym przemyśle, więc współpraca z nim jest niezbędna do kształtowania właściwej sylwetki i kompetencji absolwenta wyższej uczelni – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.

Podczas konferencji eksperci dyskutowali m.in. na temat dotychczasowych modeli kształcenia dualnego na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego, które zostały wdrożone na Politechnice Śląskiej oraz innych uczelniach technicznych, w szczególności uwagę przykuła prezentacja dotycząca Studiów  Dualnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, jak również na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Zostały również przedstawione dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą.

W panelu dyskusyjny o tematyce „Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej w Polsce” swoje wystąpienie miała P. Katarzyna Konarska –Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu Landster Sp. z o. o Sp. k. Wystąpienie było poświęcone zarówno samemu projektowi K2 jak również studiom dualnym, w ramach których firma Landster współpracuje z Politechniką Śląską.

Ponadto uczestnicy konferencji mogli zwiedzić wybrane laboratoria Politechniki Śląskiej, które powstały przy współpracy z przemysłem. W ramach konferencji istniała również możliwość uczestniczenia w  Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Nowej Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, które są organizowane wspólnie przez Biuro Karier Studenckich i Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej i stanowią doskonałą okazję do poznania oferty rynku pracy skierowanej do studentów i absolwentów.

I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL była skierowana przede wszystkim do firm ściśle współpracujących z Politechniką Śląską w zakresie kształcenia dualnego, a także do przedstawicieli polskich uczelni oraz innych firm przemysłowych. W tegorocznej edycji wzięło udział ok.  80 firm.

 

 

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.