Wiadomości

W dniach 29 – 31 maja 2017 r. w ramach przewidzianego wsparcia dla uczestników projektu Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego partnerem wiodącym jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., uczniowie klas II-IV techników uczęszczających do placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu Pszczyńskiego odbyli zajęcia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki  Śląskiej w Katowicach. 

W zajęciach wzięło udział 86 osób następujących kierunków kształcenia: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektryk, technik geodeta, technik górnictwa podziemnego, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk. 

Uczestnikami pierwszej tury zajęć byli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu, Technikum nr 4 w Bytomiu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

Realizacja kolejnej tury zajęć w szkole wyższej w ramach Programu Talenty planowana jest na listopad br.
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.