Wiadomości

W dniach 07 - 08.11.2017 r. uczestnicy projektu pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego partnerem wiodącym jest Katowicka Strefa Ekonomiczna S.A., wzięli udział w kolejnych zajęciach dla uczniów prowadzonych w szkole wyższej.

Podobnie jak w maju br., zajęcia odbywały się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić sale wykładowe, laboratoria oraz aktywnie uczestniczyli 
w wykładach i ćwiczeniach praktycznych dopasowanych do kierunków ich kształcenia. 

W zajęciach udział wzięło 68 osób następujących kierunków: technik mechatronik, technik górnictwa podziemnego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych i technik chłodnictwa i klimatyzacji. 

Uczestnikami drugiej tury zajęć byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, Technikum nr 4 w Bytomiu, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.  

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.