Wiadomości

W dniach 06 - 10.04.2018 r. uczestnicy projektu pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego partnerem wiodącym jest Katowicka Strefa Ekonomiczna S.A., wzięli udział w kolejnych zajęciach dla uczniów prowadzonych w szkole wyższej.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechnbiki Śląskiej odbywały się w salach wykładowych i laboratoriach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. 


W zajęciach udział wzięło 127 osób następujących kierunków: technik mechatronik, technik elektryk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. 

Uczestnicy, którzy brali aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach dopasowanych do kierunków kształcenia, reprezentowali następujące szkoły: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.          
 


 
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.