Wiadomości

W ramach Programu Talenty projektu pn. "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, w dniach 16 - 17.04.2018 r. oraz 19.04.2018 r. odbyły się edukacyjne zajęcia dla uczniów związane z projektowaniem. 

Zajęcia były prowadzone ośrodku designu Zamek Cieszyn, który jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. 

Dzięki prowadzącej zajęć, Pani Lubomirze Trojan, specjalistce z zakresu projektowania usług i projektowania społecznego, w tym procesów łączących design z tradycją, uczestnicy mieli wyjątkową okazję poznać podstawy procesu projektowania - od koncepcji, przez planowanie prototypowania, po realizację. Zapytani o to, czy świat można lepiej zaprojektować, uczniowie dowiedzieli się o projektowaniu metodą design thinking i pod okiem prowadzącej tworzyli w grupach w ramach ćwiczeń praktycznych swoje własne projekty związane z poprawą jakości funkcjonowania najczęściej odwiedzanych miejsc w szkole, np. zagospodarowanie przestrzeni biblioteki, świetlicy, korytarzy, parkingu.  

Uczestnicy zajęć mieli okazję również zwiedzić pokonkursową wystawę pn. Śląska Rzecz, która skupia nowatorskie produkty, projekty graficzne i usługi, a także wystawę pn. Ikony Śląskiego Dizajnu. 

W zajęciach aktywny udział wzięło 41 osób z ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu, ZSAEiO w Bytomiu, Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu, PZS nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie oraz ZSTiO w Bytomiu.© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.