Nasi Klienci oczekują od nas wsparcia w rozwiązaniu określonych problemów, wdrożeniu zmian, zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka. Potrafimy temu sprostać dzięki multikompetencyjności i profesjonalizmowi. Nasz zespół to ogromne doświadczenie oraz wiedza i umiejętności z wielu dziedzin : psychologii, socjologii, matematyki, statystyki, finansów, inżynierii procesów, organizacji i zarządzania (biznesem, ryzykiem, zmianą).

Nasz zespół tworzą:

  • Konsultanci ds. rozwoju organizacji
  • Konsultanci ds. diagnozy kompetencji
  • Konsultanci ds. rozwoju kompetencji
  • Analitycy
  • Asesorzy
  • Trenerzy biznesowi
  • Coachowie
  • Mentorzy
  • Metodycy
  • Ewaluatorzy

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.