Dzielimy się wiedzą
Piszemy artykuły do czasopism branżowych. Jesteśmy prelegentami na konferencjach i seminariach branżowych, m.in. Kongres Kadr, „Twoja Kariera”, Forum Liderzy Zmian. Aktywnie uczestniczymy w panelach dyskusyjnych poświęconych tematyce rozwoju organizacji i ludzi. Współpracujemy w zakresie popularyzacji praktycznej wiedzy również ze środowiskiem akademickim.

Jesteśmy założycielami

Rady Dyrektorów Personalnych oraz Rady Dyrektorów Produkcji działającej przy Loży Bielskiej Business Centre Club, zrzeszającej przedstawicieli regionalnych firm.
Rady stanowią platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Na serwisie Golden Line założyliśmy forum Rady Dyrektorów Personalnych, które służy wymianie informacji dotyczących bieżącej działalności Rady, w tym terminów i tematyki spotkań.

Jesteśmy współzałożycielami
„Silesia Automotive” wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz InnoCo sp. z o.o.

Jesteśmy partnerem
Jesteśmy współinicjatorem i współorganizatorem
  • Konkursu „Pracodawca Podbeskidzia”
  • Regionalnego Forum Przedsiębiorczości „Liderzy Zmian”
  • Podbeskidzkiej Rady Nauki i Przedsiębiorczości
  • Inicjatyw pro publico bono (Powodzianie 2010)
Jesteśmy twórcami serwisu kariera4you,  na którym pracodawcy mogą przedstawić swoje firmy oraz aktualne oferty pracy. Serwis skierowany jest głównie do studentów poszukujących praktyk i staży zawodowych oraz absolwentów pragnących rozpocząć karierę zawodową.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.