Brygadzista
Przed
Po

Rola w organizacji
Brak jasnej roli, głównie nadzór
Nowa rola obejmująca potrzeby organizacji, rozdzielenie roli przełożonego od kierownika wydziału

Uprawnienia
Niskie
Wysokie

Kompetencje
Niezdefiniowane
W pełni zdefiniowane

Standardy zachowań
Brak
Stworzone standardy zarządzania pracownikami

Ocena kompetencji i potencjału
Brak
Kompleksowa

Orientacja na wynik
Mała orientacja na wynik
Brak świadomości celów finansowych
Brak świadomości wpływu czynników zew.
Orientacja biznesowa (w tym na optymalizację kosztów)

Współpraca
Sporadyczna, mała orientacja na team
Zdefiniowane zasady współpracy, identyfikacja z grupą, pomoc

Wymagania wobec podległych
Różne
Ujednolicone (matryce wymagań)

Ocena podwładnych
Różne kryteria
Ujednolicone (matryca oceny)

Komunikacja z pracownikami
Brak
Spotkania, informacja o wynikach, feedback

Motywacja pracowników
Upatrywanie w podwyżce
Zmiana systemu wynagrodzeń uzależnionego od realizacji wyników

Rozwój pracowników
HR
Praca nad rozwojem ukierunkowym na zwiększanie efektywności zespołu ( w oparciu o stworzone narzędzia)


© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.