Biznesowe:

 • Ograniczenie kosztów wynikających z czynnika ludzkiego m.in. koszty pomyłek pracowników, reklamacji, braków produkcyjnych, etc.
 • Ograniczenie kosztów pośrednich (przerwy, dokumentacja, przezbrojenia, etc.)
 • Oszczędności wynikające z wdrożonych inicjatyw i podjętych działań optymalizacyjnych
 • Wzrost wyników, np. sprzedaży
 • 

Organizacyjne:

 • Wzrost skuteczności kadry w zakresie realizacji celów i zadań - efektywniejsza ich realizacja
 • Zwiększenie wydajności pracowników
 • Zwiększenie liczby klientów
 • Podniesienie jakości obsługi klienta
 • Zwiększanie umiejętności (rozwój multikompetencji)
 • Przygotowanie pracowników do pełnienia nowych ról
 • Standaryzacja metod pracy np. zarządzania w jednostkach firmy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • Ograniczenie absencji
 • Poprawa procesów komunikacyjnych w organizacji

› Case Study

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.