Zespół Landster Business Development Center tworzą:

  • Eksperci różnych dziedzin wiedzy - autorzy naszych produktów, usług i narzędzi dbający o ich synergię oraz stały rozwój.
  • Konsultanci, trenerzy biznesowi i coachowie, którzy we współpracy z Klientami opracowują dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwiązania oraz je wdrażają.

Tomasz Błaszczyk
Dyrektor zarządzający
Z wykształcenia magister inżynier. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu m.in. działami sprzedaży spółek o kapitale zagranicznym i polskim. Od 2006 roku skutecznie doradza firmom o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym w obszarze wzrostu efektywności zarówno poszczególnych działów jak i całej organizacji.


kontakt: t.blaszczyk@landster.pl


Katarzyna Konarska-Błaszczyk
Dyrektor ds. rozwoju
Posiada wieloletnie doświadczenie w zwiększaniu efektywności organizacji, na które składają się modelowanie i wdrażanie zmian obejmujących metody pracy oraz kompetencje. Opracowuje narzędzia i rozwiązania ukierunkowane na maksymalizację rezultatów biznesowych przy właściwym wykorzystaniu potencjału ludzkiego i organizacji.


kontakt: k.konarska@landster.pl


Katarzyna Świtoń
Business Unit Leader
Psycholog, asesor w projektach z zakresu diagnozy kompetencji, potrzeb rozwojowych, potencjału jednostki oraz jej efektywności. Uczestniczy w projektach ukierunkowanych na maksymalne ograniczenie ryzyka personalnego w procesie rekrutacji. Bierze udział w badaniach efektywności organizacji.


kontakt: katarzyna.switon@landster.pl


Piotr Dyszlewski
Młodszy konsultant / assessor
Uczestniczy w projektach z zakresu wzrostu efektywności pracowników działów sprzedaży oraz produkcji. Realizuje innowacyjne projekty badawcze i optymalizacyjne. Z wykształcenia socjolog.


kontakt: piotr.dyszlewski@landster.pl


Anna Leśnikowska-Jaros
Trener, coach
Asesor w projektach z zakresu diagnozy kompetencji, potrzeb rozwojowych oraz potencjału jednostki. Uczestniczy w projektach rozwojowych, specjalizuje się w prowadzeniu treningów oraz szkoleń z zakresu kompetencji społecznych. Psycholog, prowadzi coachingi w obszarze rozwoju jednostki.


kontakt: anna.lesnikowska@landster.pl


Danuta Mirek
Trener
Prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych, psychologicznych aspektów zarządzania zmianą, systemów ocen okresowych pracowników oraz szkolenia dla trenerów wewnętrznych.


kontakt: danuta.mirek@landster.pl


Olga Koc
Trener biznesu, konsultant, coach
Specjalizuje się w zarządzaniu, sprzedaży i negocjacjach, obsłudze klienta, asertywności, komunikacji, walce ze stresem oraz wystąpieniach publicznych. Zaangażowana w działania związane z opracowywaniem strategii personalnych.


kontakt: olga.koc@landster.pl


Maciej Kletkiewicz
Trener, coach, praktyk NLP w biznesie
Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta, negocjacji, sprzedaży i przywództwa. Swoja metodykę opiera na preferencjach zleceniodawców analizowaną w procesie badania potrzeb szkoleniowych.


kontakt: maciej.kletkiewicz@landster.pl


Renata Tomaszczyk
Trener, coach, asesor
Uczestniczy w projektach rozwojowych, specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu kompetencji społecznych, systemu ocen okresowych oraz szkoleń "Train the Trainer". Prowadzi sesje coachingowe dla menedżerów.


kontakt: renata.tomaszczyk@landster.pl
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.