Wszystkie materiały publikowane na stronie są własnością intelektualną ich autorów w ogólno pojętym obrocie cywilnoprawnym odnośnie praw autorskich, precyzowanym przez prawo administracyjne i karne. Wszystkie prace publikowane na stronie zostały umieszczone za zgodą ich autorów. Surowo zabronione jest publikowanie zamieszczonych tu materiałów w innych miejscach bez wyraźnej zgody ich autorów.

Wszystkie pozostałe materiały są własnością firmy do której strona należy i chronione są również prawem autorskim. Surowo zabronione jest użycie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody firmy. Wszelkie przypadki bezprawnego użycia całości lub części jakiejkolwiek informacji zawartej w serwisie, złamania praw autorskich będą ścigane ze szczególną determinacją i każdorazowo będą kończyły się natychmiastowym wszczęciem postępowania karnego w sądzie. Znaki i nazwy zastrzeżone użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.

W przypadku naruszenia prawa, administratorzy strony na potrzeby postępowania dotyczącego zdarzenia udostępnią wszelkie zapisy systemu monitorującego, celem ułatwienia lokalizacji odpowiedzialnej za ewentualną sytuację osoby.

Wszelkie nadużycia skierowane bezpośrednio w funkcjonalność i bezpieczeństwo naszego serwera są nieustannie monitorowane oraz dokumentowane. W przypadku, kiedy zaistnieje wyraźna przesłanka lub zdarzenie potwierdzające naruszenie prawa, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową postępowania karnego.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.