Landster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bielsku - Białej jest Partnerem Projektu "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim, miastem na prawach powiatu - Bytomiem, Gminą Pawłowice, Powiatem Pszczyńskiem oraz Synteą S.A.

W Projekcie odpowiadamy za doradztwo zawodowe, zarówno grupowe jak i indywidualne, tworzenie podstaw programowych oraz realizację Programu Talenty.

Zapraszamy wszystkich Uczestników Projektu do korzystania z platformy internetowej GOK2.pl.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.