Wydarzenia

29 marca br. w siedzibie KSSE w Gliwicach odbyło się spotkanie Dyrektorów Personalnych sektora Automotive.

Tematy spotkania:

  1. Barometr Sektora Automotive 2012 - wyniki w obszarach: zasoby ludzkie/rynek pracy/edukacja
  2. Badanie pt.: "Kompetencje inżynierów (absolwentów) a oczekiwania rynku (pracy)" - wyniki, wnioski, dalsze działania
  3. Badanie pt.: "Prognozowane oczekiwania płacowe pracowników" - wyniki
  4. Aktualna sytuacja w branży a zatrudnienie
  5. Inicjatywy i kolejne działania Silesii w obszarze zasoby ludzie/rynek pracy/edukacja

 

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.