Wydarzenia

26.04.2013 r. w siedzibie KSSE w Katowicach odbyło się spotkanie Dyrektorów Personalnych.

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki aktualnie prowadzonych badań:

  • Benchmarkingu Wskaźników Działów Personalnych 
  • Barometru Silesia Automotive.

Dodatkowo poruszono także temat projektowanego przez nas pilotażowego projektu dotyczącego edukacji inżynierów w związku z dużym zapotrzebowaniem i wysoką rotacją na tych stanowiskach.

Uczestnicy spotkania potwierdzili istnienie problemu w zakresie rotacji inżynierów oraz potrzebę wprowadzania rozwiązań w tym zakresie.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.