Wydarzenia

27 czerwca 2013 roku w Bielsku Białej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Best Practices, które dotyczyło problemu absencji pracowników.

W trakcie spotkania swoimi rozwiązaniami podzielił się Pan Jerzy Ryś z firmy Sistema Poland oraz Pani Patrycja Ruchala z TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o.

Spotkanie przeprowadzono w formie interaktywnej – uczestnicy dopytywali prelegentów oraz przedstawiali także swoje rozwiązania w zakresie absencji.

Spotkanie mające na celu wymianę Dobrych Praktyk z obszaru HR zakończyło się dużym sukcesem. Jego uczestnicy zgodzili się co do tego, że dobrze byłoby rozszerzyć taką inicjatywę także na inne działy w firmach.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.