Wydarzenia

Dnia 29.05.2014 roku o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne z II Śląskim Urzędem
Skarbowym w siedzibie Loży Bielskiej Busienss Centre Club.


To juz kolejne spotkanie organizowane przez Lożę Bielską BCC, pozwalające lokalnym przedsiębiorcom spotkac się bezpośrednio z przedstawicielami II Śląskiego US. Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnego rynku omawiane tematy wiązały się bezpośrednio z nowymi zmianami w prawie finansowym.

Na wstępie zastępca naczelnika II Śląskiego Urzędu Skarbowego Pan Jacek Binias przedstawił pokrótce tematykę spotkania.
Zaznaczył, że wybrane tematy wynikają z bezpośredniej obserwacji potrzeb firm.

Zakres tematycznyspotkania przedstawiał się następująco:

  • nowe zasady odliczania podatku vat od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

  • outsourcing personalny a nieuczciwe oferty obniżenia kosztów pracowniczych

  • odliczenie podatku naliczonego przy leasingu lub zakupie samochodów o specjalnym przeznaczeniu

  • certyfikat rezydencji podatkowej - aktualność i aktualizacja

  • najnowsze orzecznictwo NSA

  • przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną oraz platforma e- PUAP
© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.