Wydarzenia

13 października 2014 r. zapraszamy na konferencję z cyklu "Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki" pod tytułem: "Nowe wyzwania dla Specjalnych Stref Ekonomicznych - Aktywne wsparcie dla kształcenia zawodowego", podczas której podsumowana zostanie I edycja projektu "Nowoczesny Inżynier Jakości".

Pilotazowy projekt, opracowany i koordynowany przez naszą firmę w ramach klastra Silesia Automotive, działającego przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to jedno z wielu narządzi służących dostosowaniu umiejętności i kwalifikacji lokalnego rynku pracy do potrzeb kadrowych firm regionu.

Podczas konferencji, we współpracy z przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, nauki i przemysłu, podyskutujemy nad problemami lokalnych rynków pracy i metodami ich rozwiązywania, a także nad możliwością wprowadzenia dualnego systemu szkolenia w ramach współpracy firm Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prelegentami na konferencji będą:
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej
Pan Tomasz Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Pani Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Zakończenie pilotażowej edycji projektu "Nowoczesny Inżynier Jakości" jest świetną okazją do dyskusji nad tym, jaką rolę w aktywnym wpływaniu na rynek pracy powinny spełniać władze samorządowe, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i specjalne strefy ekonomiczne. Zastanowimy się nad stworzeniem takiego modelu współpracy, który umożliwiłby efektywne reagowanie na zmieniające się wymogi pracodawców.

Konferencja z cyklu "Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki"

pod tytułem:

"Nowe wyzwania dla Specjalnych Stref Ekonomicznych - Aktywne wsparcie dla kształcenia zawodowego"

oraz


uroczyste zakończenie I edycji projektu "Nowoczesny Inżynier Jakości"

dobędzie się 13 października 2014 o g. 10.00
w Siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach (ul. Muzealna 1, Żory).

Zapraszamy do udziału!


© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.