Wydarzenia

Dostępny jest już Raport Roczny, podsumowujący działania konsorcjum Silesia Automotive w obszarze HR i Rynek pracy w roku 2013.

Jest to zbiorcze opracowanie wyników badań, efektów spotkań oraz stanu realizacji wdrażanych projektow pilotażowych, przeprowadzanychw 2013 r. przez firmę Landster Business Development Center w ramach klastra Silesia Automotive.
Publikacja dostarcza szerokiej i szczegółowej wiedzy dotyczącej human resources oraz rynku pracy w obszarze śląskiego sektora motoryzacyjnego oraz powodów, dla ktorych warto podjąć współpracę z klasterm.

Platforma „Silesia Automotive” jest inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, InnoCo Sp. z o. o. oraz Landster Business Development Center, realizowaną wspólnie z i na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej i instytucji z nią współpracujących.
Wizją Silesia Automotive jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji branży motoryzacyjnej. Naszym celem jest budowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami, a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z "Raportem Rocznym 2013 - HR i Rynek Pracy" oraz do współpracy!

Wszelkich informacji na temat działalności Silesia Automotive w obszarze HR i Rynek Pracy udziela:

Tomasz Kamiński - Automotive Business Unit Consultant
pod adresem mailowym: tomasz.kaminski@landster.pl
oraz numerem tel.: +48 602 644 455


© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.