Wydarzenia

13 października 2014 r. w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki dyskutowali o przyszłości kształcenia zawodowego oraz możliwościach jego wsparcia i poznali efekty pierwszej edycji projektu edukacyjnego „Nowoczesny Inżynier Jakości”, opracowanego i koordynowanego przez naszą firmę w ramach konsorcjum „Silesia Automotive”.

Nowatorska inicjatywa wpisuje się w ideę dostosowania oferty edukacyjnej i sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy na Śląsku oraz do kompetencyjnych i umiejętnościowych wymagań pracodawców wobec obecnych i przyszłych pracowników. Koordynowany przez firmę Landster projekt jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, w której brakuje specjalistów do spraw jakości. Przedsięwzięcie, realizowane we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną oraz praktykami z branży, kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie uczestników do pracy oraz uzupełnienie lub podniesienie ich kompetencji.

Po 6 miesiącach nauki, uczestnicy szkolenia „Nowoczesny Inżynier Jakości” odebrali dyplomy ukończenia pierwszej edycji programu z rąk samej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzaty Marcińskiej.


Inicjatorzy projektu, zachęceni sukcesem pilotażowej edycji, zapewniają kontynuację przedsięwzięcia mającego zapobiegać niedoborom wykwalifikowanych inżynierów w regionie.


Uroczystość wręczenia dyplomów zakończyła konferencję „Nowe wyzwania dla Specjalnych Stref Ekonomicznych - Aktywne wsparcie dla kształcenia zawodowego”. W jej trakcie rozmawiano o możliwościach współpracy władz samorządowych, powiatowych i wojewódzkich, urzędów pracy, szkół i uczelni oraz specjalnych stref ekonomicznych, które pozwolą na kształcenie pracowników o umiejętnościach i kwalifikacjach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy i śląskich firm. W konferencji i prowadzonych podczas niej dyskusjach udział wzięli m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, Prezes Zarządu KSSE S.A. Piotr Wojaczek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz dyrektorzy firm Landster Business Development Center, TRW Steering Europe, HUF Polska Sp. z o.o. oraz Zakładu General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach.

Prelekcja Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

materiał filmowy TvS
informacja na stronie www.oswiata.abc.com.pl

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.