Wydarzenia

Trwa właśnie nabór do kolejnej edycji opracowanego i koordynowanego przez naszą firmę edukacyjnego projektu „Nowoczesny Inżynier Jakości”. Przedsięwzięcie, któremu patronuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ma przyczynić się do rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych specjalistów ds. jakości w śląskich firmach z branży motoryzacyjnej.

W projekcie mogą wziąć udział wytypowani przez swych przełożonych pracownicy firm z sektora automotive, którzy posiadają już doświadczenie produkcyjne, znają specyfikę przedsiębiorstwa, mają potencjał oraz odpowiednie kompetencje i – przede wszystkim – chcą się uczyć i rozwijać.

Kurs teoretyczny poprowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy a praktyczny – szefowie działów jakości i inżynierowie z wieloletnim stażem w obszarze zarządzania jakością takich gigantów, jak BMW, Volkswagen, Fiat czy Renault. Uczestnicy zdobywają więc nie tylko niezbędne w ich pracy wiedzę i informacje; stykają się także z realnymi w pracy inżyniera jakości problemami i sytuacjami, ucząc się, jak je rozwiązywać i im przeciwdziałać. Dodatkowo, rozwijają swe umiejętności dotyczące komunikacji, asertywności, negocjacji oraz zarządzania czasem.

W czasie 6-cio miesięcznego cyklu zajęć, postępy uczestników są na bieżąco oceniane. Zdobyte w trakcie kursu wiedzę i umiejętności ostatecznie weryfikuje egzamin końcowy, składający się z testu pytań otwartych oraz zadania praktycznego polegającego na grupowym rozwiązaniu określonego problemu.

Projekt „Nowoczesny Inżynier Jakości” klastera Silesia Automotive, który działa w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zrzesza firmy z branży, jest unikatowym działaniem wpisującym się w ideę dostosowania oferty edukacyjnej i sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy na Śląsku oraz do wymagań pracodawców wobec obecnych i przyszłych pracowników.

Zachęcamy do udziału w najnowszej edycji projektu!

Wszelkich informacji na temat projektu oraz naboru udziela:
Tomasz Kamiński - Automotive Business Unit Consultant
pod adresem mailowym: tomasz.kaminski@landster.pl
oraz numerem tel.: +48 602 644 455

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.