Wydarzenia

14 października 2014 r. dyrektor ds. rozwoju w naszej firmie – Katarzyna Konarska, jako reprezentant Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz klastra Silesia Automotive, na antenie Radia Katowice wzięła udział w debacie na temat kształcenia zawodowego w regionie.

W dyskusji uczestniczyli również: Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty, Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Michał Wójcik – dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Goście zwrócili uwagę, że obecny system kształcenia zawodowego nie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony rynku pracy i nie przystaje do oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników. W czasie nauki, młodzi ludzie za dużo czasu spędzają ucząc się teorii a zbyt mało na praktycznej nauce zawodu – przebywając w przedsiębiorstwach, w których być może w przyszłości będą pracować.

- Dziś potrzebujemy współpracy pomiędzy pracodawcami i instytucjami, które zajmują się rynkiem pracy i szkolnictwem – powiedziała na antenie Katarzyna Konarska.
Jedną z form takiej współpracy w skali regionu jest przygotowywany wspólnie przez WUP w Katowicach, KSSE, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz katowicką Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, projekt „Dualna klasa” z praktyczno-teoretycznym programem kształcenia. Niebagatelną rolę w inicjowaniu zmian w procesie kształcenia odegrają także środki, jakie mają zostać przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego oraz inicjatywy na poziomie regionalnym.

WUP zaproponował również realizację programu, w ramach którego przeprowadzone mają zostać rzetelne badania rynku pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców oraz jego stały monitoring. Wyniki badań, wraz z przygotowywanymi przez Urzędy Pracy rankingami zawodów deficytowych, pozwolą Powiatowym Radom Zatrudnienia podejmować trafniejsze decyzje w kwestii nowych kierunków kształcenia. Uzupełnieniem tych działań ma być wieloletni program promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego.
- Pokażmy młodym ludziom, że nauka zawodu to tak naprawdę zdobywanie fachu. Elektryk, wędrując do firmy, musi wiedzieć, że ma określoną ścieżkę rozwoju. On dziś może pracować w tym dziele, a jeśli podniesie swe kwalifikacje – w następnym dziale, będzie awansował i będzie się rozwijał. Nie ujmujmy więc tego jedynie w formę szkolnictwa zawodowego, ale pokazujmy właśnie jako ścieżkę zdobywania fachu – proponowała Katarzyna Konarska.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.