Wydarzenia

W czwartek 13 listopada 2014 r. w murach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Pakt na rzecz efektywnego kształcenia zawodowego w Województwie Śląskim”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele naszej firmy, reprezentujący klaster Silesia Automotive, działający w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wydarzenie, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przy współpracy z KSSE, objął swym patronatem i uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak.

Przewodnim tematem spotkania był dualny system kształcenia zawodowego, który ma pomóc w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania pracodawców na dobrze wykwalifikowanych pracowników, zdolnych do podjęcia pracy natychmiast po ukończeniu edukacji szkolnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprezentował, przygotowany przez siebie, systemowy projekt Śląskiego Programu Powszechnych Praktyk „Dualna Klasa” oraz Pakiet na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim.

Podczas konferencji wiceprezes KSSE – Jacek Nowak oraz dyrektor ds. rozwoju firmy Landster - reprezentująca klaster Silesia Automotive, Katarzyna Konarska zaprezentowali temat edukacji technicznej z perspektywy Strefy oraz firm w niej ulokowanych. Prelegenci omówili także rolę, powstającego właśnie, Centrum Kariery i Kompetencji w łączeniu sektora biznesu i sektora edukacji zawodowej; przedstawili również wyniki badań oraz prognoz w zakresie podaży i popytu na specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Swoje doświadczenia w zakresie praktycznego i dualnego kształcenia oraz edukacji zawodowej omówili także przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Kuratorium Oświaty w Katowicach i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

- Przebieg i forma dyskusji wskazywała na duże zainteresowanie oraz chęć wszystkich zaangażowanych stron do podjęcia wzajemnej współpracy – pracodawców, samorządowców, jak i reprezentantów oświaty w województwie śląskim. Tylko wzajemna kooperacja wszystkich podmiotów stwarza szansę na skuteczną reformę systemu edukacji i dopasowanie jego oferty do oczekiwań pracodawców i wymogów współczesnego rynku pracy. Wszyscy uczestnicy podkreślali konieczność podejmowania dalszej współpracy i wzajemnych konsultacji, których zwieńczeniem będzie znaczące poprawienie sytuacji młodych osób, absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy – podsumowuje wydarzenie na swej stronie WUP w Katowicach.

materiał filmowy TVP Katowice
informacja na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.