Wydarzenia


We wtorek 18 listopada w Krakowie i środę 19 listopada 2014 r. w Katowicach
 miały miejsce konferencje z cyklu „Perspektywy HR”, przygotowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. W obu uczestniczył przedstawiciel naszej firmy, zaznajamiając się z omawianymi zagadnieniami i poznając specjalistów z branży.

Konferencja była dla nas okazją do zdobycia wiedzy i informacji; poznania sukcesów, wyzwań i dobrych praktyk organizacji, działających w zmiennym otoczeniu biznesowym. Program konferencji obejmował tematy dotyczące m.in.: zarządzania personelem, rekrutacji talentów, trendów na rynku pracy, nowoczesnych narzędzi dedykowanych HR’owi, wyzwań w obszarze rozwoju i skuteczności firm oraz możliwości stojących przed osobami planującymi swoją ścieżkę kariery.

Dzięki uczestnictwu w piątej edycji wydarzenia, poznaliśmy również lokalnych liderów HR oraz specjalistów z działów kadr regionalnych firm. Kontakty z nimi są dla nas szczególnie cenne, gdyż ich opinie, uwagi i potrzeby pozwalają nam nieustannie wzbogacać i dostosowywać zakres naszych usług do wymagań klientów – działów HR.

W naszej ofercie znajdą oni m.in. autorskie usługi i nowoczesne rozwiązania diagnostyczne z zakresu rekrutacji, tworzenia kadry sukcesorów i talentów, oceny predyspozycji i potencjału jednostki (także rozwojowego) oraz identyfikacji luk kompetencyjnych, a także tworzenia i realizacji programów rozwojowych.

Organizatorzy konferencji prognozują, że po trudnym okresie kryzysu nadchodzi czas, w którym HR może rozwinąć skrzydła i stać się jeszcze silniejszym partnerem dla biznesu. Dział HR 2015 to dział przede wszystkim nowoczesny, świetnie zorganizowany, mający realny wpływ na wyniki, misję, wizje i strategię firmy.

My pragniemy być dla tych działów profesjonalnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.