Wydarzenia

19 marca 2015 r. nasza firma, reprezentując także klaster firm Silesia Automotive, uczestniczyła w Targach Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizowanych już po raz 17. przez uczelniane Biuro Karier i Samorząd Studencki.

W tegorocznych Inżynierskich Targach Pracy wzięło udział w sumie prawie 90 przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji rynku pracy, nie tylko z województwa śląskiego.

Przy naszym stoisku studenci, absolwenci oraz osoby poszukujące zatrudnienia zapoznawały się z ofertami pracy w ramach prowadzonego aktualnie przez nas naboru oraz z działalnością naszej firmy.

Odwiedzających interesowała także działalność klastra Silesia Automotive, który funkcjonuje w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zrzesza firmy z branży motoryzacyjnej. Część młodych ludzi już deklaruje chęć związania swej kariery zawodowej z branżą motoryzacyjną. Informowaliśmy ich więc o prowadzonych w ramach klastra projektach, m.in. Nowoczesnym Inżynierze Jakości, oraz innych inicjatywach, których odbiorcami są studenci.

Studenci i absolwenci wzięli również udział w badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb i możliwości zdobycia przez nich doświadczenia. Wyniki badań pozwolą klastrowi Silesia Automotive oraz firmom motoryzacyjnym w nim zrzeszonym lepiej zrozumieć potrzeby i możliwości młodych ludzi i opracować dla nich stosowne propozycje i oferty współpracy.

Targi były dla nas także okazją do rozmów i zainteresowania przedstawicieli firm z regionu projektem Inteligentnego Kształcenia Dualnego, realizowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz naszą firmę, a także badaniami, jakie prowadzimy na jego potrzeby.

Osobom, które odwiedziły nasze stoisko oraz przedstawicielom innych firm uczestniczących Targach bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i miłe rozmowy.

Do zobaczenia na kolejnych targach!© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.