Wydarzenia

Dnia 28.10.2015 roku w siedzibie firmy Landster odbyło się kolejne spotkanie HR z cyklu Best Practices, którego tematem przewodnim było: "Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych". Swoją prezentację w tym zakresie poprowadziła Pani Aleksandra Gronner z firmy Proseat Sp. z o. o. Drugim tematem spotkania był projekt K2, który przedstawiła Pani Katarzyna Konarska-Błaszczyk.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele lokalnych firm z branży motoryzacyjnej dyskutowali także na tematy bieżące, m.in na temat problemu z niedoborem pracowników czy wysokiego poziomu rotacji.

 © 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.