Wydarzenia

15.09.2011 w Qubus Hotel Prestige w Katowicach odbyło się regionalne seminarium Bilansu Kapitału Ludzkiego, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński. W roli eksperta, w dyskusji panelowej "Edukacja a rynek pracy - chaos czy synergia?" uczestniczyła Dyrektor Loży Bielskiej BCC.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.