Wydarzenia

9 grudnia 2010 r. odbyło się III Regionalne Forum Przedsiębiorczości „Liderzy Zmian”. Patronat honorowy sprawował Prezes PARP oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Forum było poświęcone ryzyku obecnemu w działalności przedsiębiorstw i instytucji, a także ryzyku dotyczącemu wykorzystania technologii oraz współpracy z ludźmi i zatrudnianiu pracowników. W czasie forum zaprezentowaliśmy „Kierunki zmian w nowoczesnych organizacjach”, wskazują na główne trendy w zarządzaniu organizacją oraz rozwojem pracowników opierając się na naszych doświadczeniach i pracy z klientami.

© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.