Wydarzenia

22.11.2010 r. odbyła się konferencja pt. „Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim”, którą zorganizowała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. W czasie konferencji wystąpiliśmy z prezentacją „Zarządzanie kompetencjami pracowników”, w której  przedstawiliśmy aktualne oczekiwania pracodawców względem swoich pracowników oraz trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach.© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.