Wydarzenia

Dnia 26.10.2010 r. odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych. Tematem przewodnim spotkania było zarządzanie absencją w firmach. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami i wiedzą z zakresu zarządzania frekwencją pracowników. Nie zabrakło również dyskusji na temat prognozowanych zmian na rynku pracy.© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.