Wydarzenia

30 września 2011 roku o godzinie 13:00 w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153 odbyło się spotkanie przedstawicieli działów HR oraz osób podejmujących decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. 

Spotkanie zostało poświęcone między innymi:

 zaprezentowaniu planu działań w obszarze Human Resources
 omówieniu aktualnej sytuacji w branży motoryzacyjnej
 prezentacji wyników Barometru Sektora Automotive 2011
 przedstawieniu celów i istoty badania kompetencji inżynierów
 przedstawieniu informacji po spotkaniu Dyrektorów zakładów i Prezesów z sektora motoryzacyjnego Silesia Automotive i KSSE z dnia 9 września 2011 r.© 2019 Landster Business Development Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.